BoråsDLY: Grand Hotell söker Boråsarnas bästa minnen.