Quality Hotel Grand donerar inventarier till Borås Stad